REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Stopy procentowe składki wypadkowej

Obowiązywał:
od 2007-04-01
do 2008-03-31
Stopy procentowe składki wypadkowej

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych:

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Dla roku składkowego przypadającego w okresie od 1.04.2007 do 31.03.2008 r. stopa procentowa wynosi 1,80%.Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych:

1) Płatnikom, którzy przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek i przekazywali do ZUS "Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA, stopę procentową składki ustala Zakład. Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej przesyłane jest podatnikowi do 20 kwietnia danego roku.

2) Płatnicy, którzy nie mają obowiązku przesyłania informacji ZUS IWA, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą.

Grupy działalności, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki dla poszczególnych działalności zostały przedstawione w poniższej tabeli:

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo A 7 2,00
2 Rybactwo B 10 2,80
3 Górnictwo surowców energetycznych CA 13 3,60
4 Górnictwo surowców innych niż energetyczne CB 12 3,33
5 Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych DA 6 1,73
6 Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży DB 4 1,20
7 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych DC 4 1,20
8 Produkcja drewna i wyrobów z drewna DD 11 3,06
9 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna DE 4 1,20
10 Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych DF 6 1,73
11 Produkcja wyrobów chemicznych DG 8 2,26
12 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych DH 7 2,00
13 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych DI 8 2,26
14 Produkcja metali i wyrobów z metali DJ 9 2,53
15 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana DK 8 2,26
16 Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych DL 4 1,20
17 Produkcja sprzętu transportowego DM 8 2,26
18 Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana DN 7 2,00
19 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę E 6 1,73
20 Budownictwo F 7 2,00
21 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego G 3 0,93
22 Hotele i restauracje H 2 0,67
23 Transport, gospodarka magazynowa i łączność I 5 1,47
24 Pośrednictwo finansowe J 2 0,67
25 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej K 4 1,20
26 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne L,Q 3 0,93
27 Edukacja M 4 1,20
28 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna N 5 1,47
29 Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała O 5 1,47

* Kod PKD - określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).


Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON:

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Dla roku składkowego przypadającego w okresie od 1.04.2007 do 31.03.2008 r. stopa procentowa wynosi 1,80%.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.);

- rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA