reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pomoc prawna > Mediacja arbitraż > Rozstrzyganie sporów przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Rozstrzyganie sporów przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozstrzyga spory związane z usługami telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz usługami pocztowymi.

Zobacz również: Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich

Wykorzystywane formy ADR

Mediacja oraz Sąd Polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jak wszcząć postępowanie?

Należy dostarczyć do delegatury UKE (w województwie właściwym ze względu na zamieszkanie) wniosek o postępowanie mediacyjne. UKE nie posiada szablonu takiego wniosku, dlatego należy dokładnie opisać problem oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny.

Mediacja jest możliwa tylko w przypadku, gdy wystąpi o nią konsument, czyli osoba fizyczna, która:

  • ma podpisaną umowę z operatorem,
  • korzysta z telefonu w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.

Powyższe dwa warunki nie obowiązują w przypadku postępowania mediacyjnego dotyczącego usług pocztowych.

Z kolei w celu wszczęcia postępowania przed Sądem Polubownym przy Prezesie UKE wymagane jest dostarczenie wniosku o rozpatrzenie sporu wraz z załącznikami (odpis wniosku odręcznie podpisany przez wnioskodawcę, zapis na sąd polubowny oraz kserokopie wszystkich dokumentów w sprawie) na adres:

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zobacz również: Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Koszty postępowania

Mediacja przy Prezesie UKE jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać o wyjątku związanym z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo udzielone osobie, która nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem wnioskodawcy.

Skorzystanie z polubownego sądu konsumenckiego wiąże się z kolei z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (pobiera się ją dopiero w momencie wyrażenia przez stronę pozwaną zgody na sąd polubowny). W trakcie postępowania mogą się pojawić koszty dodatkowe, związane np. z potrzebą wykonania ekspertyzy. Strona wnioskująca o te czynności zobowiązana jest wnieść zaliczkę na ich pokrycie.

Ostateczność wydanych decyzji

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego.

Jedyną różnicą jest fakt, że stronom nie przysługuje prawo odwołania.

Można jednak wnieść skargę o uchylenie wyroku. Należy ją złożyć w sądzie powszechnym w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub – jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku – w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli doszło do uchybień formalnych lub proceduralnych (np. brakuje zapisu na sąd polubowny, nie zostały zachowane wymagania co do składu sądu, w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu).

Ważne! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE  – www.cik.uke.gov.pl w zakładce „Sposoby dochodzenia roszczeń”.

Zobacz również serwis: Sądy polubowne

Tekst pochodzi z poradnika: "Rozstrzyganie sporów konsumenckich" wydanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Ekspert:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozstrzyga m. in. spory związane z usługami telefonii komórkowej./Fot. Fotolia
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozstrzyga m. in. spory związane z usługami telefonii komórkowej./Fot. Fotolia

Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama