| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Bezrobotni > Dodatek aktywizujący dla bezrobotnych w 2018 r.

Dodatek aktywizujący dla bezrobotnych w 2018 r.

Dodatek aktywizujący przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który podjął pracę na podstawię skierowania z PUP w niepełnym wymiarze godzin, za stawkę niższą od minimalnego wynagrodzenia. Dodatek aktywizacyjny przyznaje się także wtedy gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podejmie pracę.

Dodatek aktywizacyjny jest jednym z instrumentów aktywizacji bezrobotnych na rynku pracy. Jest to swojego rodzaju ,,nagroda’’ dla bezrobotnego z tego tytułu, że podjął on zatrudnienie. Jednak aby móc ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizującego należy mieć prawo do zasiłku do bezrobotnych.

Zobacz produkt: Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne

Zaznaczyć należy jednak, że nie oznacza to wcale tego, że ten zasiłek trzeba pobierać – chodzi tu jedynie o to by mieć prawo ubiegać się o ten zasiłek.

Zobacz również: Status bezrobotnego

Dodatek aktywizujący może otrzymać bezrobotny mający prawo do zasiłku, który podjął zatrudnienie:

  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • z własnej inicjatywy.

Wysokość dodatku aktywizującego

Jeżeli bezrobotny podejmuje zatrudnienie w wyniku skierowania przez PUP, dodatek aktywizujący przyznawany jest w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem. Dodatek aktywizujący w tym wypadku nie może przekroczyć 50 % zasiłku dla bezrobotnych i jest przyznawany przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł, natomiast w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 2100 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych podstawowy wynosi:

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy: 847,80 zł;
  • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 665,70 zł.

Maksymalna wysokość dodatku aktywizującego (50 % zasiłku) wnosi więc 424 zł.

Jan Kowalski został zatrudniony w 2017 r. w firmie X w wyniku skierowania przez PUP. Spełnia przy tym warunki konieczne do przyznania dodatku aktywizującego. Jego wynagrodzenie wynosi 1900 zł. W jego przypadku dodatek aktywizacyjny wyniesie 100 zł (2000 zł minimalnego wynagrodzenia  – 1900zł wynagrodzenia Kowalskiego = 100 zł dodatku aktywizującego) i będzie mu przyznawany przez cały czas, w którym przysługiwałby mu zasiłek.

W sytuacji gdy dodatek aktywizacyjny jest przyznawany za podjęcie zatrudnienia z własnej inicjatywy, wynosi on do 50 % zasiłku dla bezrobotnych i przyznawany jest na połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje wtedy gdy bezrobotny:

  • zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane;
  • podejmie z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
  • podejmie z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
  • przebywa na urlopie bezpłatnym

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »