| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Emeryt > Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej?

Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej?

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoba, która chce otrzymać miejsce w domu pomocy społecznej musi spełnić określone warunki.

Wniosek w ośrodku pomocy społecznej

Wniosek o skierowanie do DPS składa osoba lub jej przedstawiciel ustawowy. Wówczas jest przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Ponadto, należy dołączyć do wniosku, np. opinię lekarską, decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającą wysokość emerytury lub renty, pisemną zgodę na ponoszenie opłaty, decyzję o przyznaniu osobie kierowanej zasiłku stałego itp.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Osoba jest kierowana do DPS położonego najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli nie ma wolnych miejsc lub czas oczekiwania przekracza 3 miesiące to może być na swój wniosek skierowana do innego domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Zobacz również: Kto ponosi koszty pobytu w domach pomocy społecznej

Koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Kwota ta co roku jest zmieniana i ogłaszana do 31 marca każdego roku przez organ DPS. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Kwota jest w pierwszej kolejności pokrywana z dochodu osoby tam umieszczonej, np. emerytury, renty, zasiłku. Jeżeli jest to osoba małoletnia to opłatę ponosi przedstawiciel ustawowy z ewentualnego dochodu dziecka.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku opłaty uiszczanej przez mieszkańca domu wynosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich opłatę uiszcza przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

W dalszej kolejności zobowiązany do uiszczania opłaty jest małżonek i dzieci pod warunkiem, że dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego przewidzianego dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Jeżeli to nie wystarczy dochody pokrywa gmina, z której osoba jest kierowana do DPS.

W przypadku niewywiązywania się osób do tego zobowiązanych, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Zobacz również serwis: Prawa seniora

Czytaj także

Ekspert:

Żaneta Urawska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

W pierwszej kolejności chętna osoba jest kierowana do DPS położonego najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli nie ma wolnych miejsc lub czas oczekiwania przekracza 3 miesiące to może być na swój wniosek skierowana do innego domu pomocy społecznej.
W pierwszej kolejności chętna osoba jest kierowana do DPS położonego najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli nie ma wolnych miejsc lub czas oczekiwania przekracza 3 miesiące to może być na swój wniosek skierowana do innego domu pomocy społecznej.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi178.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »