| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Emeryt > Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej?

Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej?

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoba, która chce otrzymać miejsce w domu pomocy społecznej musi spełnić określone warunki.

Wniosek w ośrodku pomocy społecznej

Wniosek o skierowanie do DPS składa osoba lub jej przedstawiciel ustawowy. Wówczas jest przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Ponadto, należy dołączyć do wniosku, np. opinię lekarską, decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającą wysokość emerytury lub renty, pisemną zgodę na ponoszenie opłaty, decyzję o przyznaniu osobie kierowanej zasiłku stałego itp.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Osoba jest kierowana do DPS położonego najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli nie ma wolnych miejsc lub czas oczekiwania przekracza 3 miesiące to może być na swój wniosek skierowana do innego domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Zobacz również: Kto ponosi koszty pobytu w domach pomocy społecznej

Koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Kwota ta co roku jest zmieniana i ogłaszana do 31 marca każdego roku przez organ DPS. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Kwota jest w pierwszej kolejności pokrywana z dochodu osoby tam umieszczonej, np. emerytury, renty, zasiłku. Jeżeli jest to osoba małoletnia to opłatę ponosi przedstawiciel ustawowy z ewentualnego dochodu dziecka.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku opłaty uiszczanej przez mieszkańca domu wynosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich opłatę uiszcza przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

W dalszej kolejności zobowiązany do uiszczania opłaty jest małżonek i dzieci pod warunkiem, że dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego przewidzianego dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Jeżeli to nie wystarczy dochody pokrywa gmina, z której osoba jest kierowana do DPS.

W przypadku niewywiązywania się osób do tego zobowiązanych, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Zobacz również serwis: Prawa seniora

Czytaj także

Ekspert:

Żaneta Urawska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

W pierwszej kolejności chętna osoba jest kierowana do DPS położonego najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli nie ma wolnych miejsc lub czas oczekiwania przekracza 3 miesiące to może być na swój wniosek skierowana do innego domu pomocy społecznej.
W pierwszej kolejności chętna osoba jest kierowana do DPS położonego najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli nie ma wolnych miejsc lub czas oczekiwania przekracza 3 miesiące to może być na swój wniosek skierowana do innego domu pomocy społecznej.

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »