reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Przekroczone kryterium dochodowe – czy otrzymam zasiłek

Przekroczone kryterium dochodowe – czy otrzymam zasiłek

Nie w każdej sytuacji przekroczenie kwoty uprawniającej do otrzymania zasiłku rodzinnego powoduje odmowę przyznania świadczenia. Przy obliczaniu dochodu rodziny bierze się pod uwagę dochód utracony, a w przypadku osób pobierających wcześniej świadczenie również to, czy przekroczona kwota nie przekracza 68 złotych.

Przekroczenie kryterium dochodowego przez osobę, która pobierała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym

Osoby, które pobierały zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym mogą otrzymywać zasiłek, jeżeli dochód rodziny przekroczył kryterium dochodowe.

Warunkiem jest to, aby przekroczona kwota nie była większa od kwoty najniższego wypłacanego zasiłku. Najniższy zasiłek wypłacany jest w kwocie 68 złotych.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania zasiłku na dziecko w rodzinie wynosi zaś 504 złote, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – 583 złote.

Pani Anna otrzymuje zasiłek rodzinny na dziecko. Jednak w roku 2009 dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny wyniósł 523 złote. Pomimo tego Pani Anna otrzyma zasiłek.

Jak widać dochód Pani Anny nie przekroczył kryterium dochodowego zwiększonego o kwotę 68 złotych. Pani Anna otrzymywała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym.

W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zobacz również: Czy mama studenta otrzyma zasiłek rodzinny

Dochód utracony

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego bierze się pod uwagę dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Po tym czasie mogą nastąpić różne zdarzenia losowe, które powodują, że obecny dochód rodziny jest znaczenie niższy. Dlatego bierze się pod uwagę również tzw. dochód utracony.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy zatem dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.

Przez dochód utracony rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochód uzyskany

Obok instytucji dochodu utraconego istnieje również dochód uzyskany.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W sytuacji, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

Świadczenia alimentacyjne otrzymywane w niższej wysokości

W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Zobacz również serwis: Sprawy rodzinne

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Kuczkowski

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii Raczkowski Paruch w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama