REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zastępcza kara pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę.

Zastępcza kara pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę./ fot. Fotolia
Zastępcza kara pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zdarza się, że skazany na karę grzywny z różnych powodów jej nie wykonuje. Może to być związane z ciężką sytuacją finansową, brakiem lub utratą pracy w związku ze skazaniem, a zdarza się nawet, że skazani zwyczajnie o grzywnie zapominają lub oczekują do wszczęcia egzekucji komorniczej. Najdalej idącą konsekwencją nieuiszczenia orzeczonej prawomocnym wyrokiem kary grzywny może być jej zamiana przez sąd na karę pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami kodeksu wykonawczego (ar.44 k.k.w.) skazanego na karę grzywny sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. Należy pamiętać, że podstawową formą wykonania kary grzywny jest jej dobrowolne uiszczenie. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji komorniczej.

REKLAMA

Przesłanki zarządzenia przez sąd zastępczej kary pozbawienia wolności

Zgodnie z treścią art. 46 kodeksu karnego wykonawczego sąd zarządza zastępczą karę pozbawienia wolności, gdy orzeczona grzywna nie została zapłacona, a jej egzekucja okazała się bezskuteczna lub gdy z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, a jednocześnie:

  1. skazany nie wyraził zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej albo uchyla się od jej wykonania,
  2. zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zawarte w tym przepisie sformułowanie „sąd zarządza” oznacza, że przy spełnieniu opisanych wyżej przesłanek decyzja sądu jest obligatoryjna. Skazany nadal jednak może uniknąć zakładu karnego.

Wymiar kary

Zarządzając zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny.

REKLAMA

Kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia, górnej granicy kary pozbawienia wolności przewidzianej za dane przestępstwo, a jeżeli za dane przestępstwo ustawodawca nie przewidział kary pozbawienia wolności kara zastępcza nie może być wyższa niż 6 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli w wyroku skazującym grzywnę określono kwotowo jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20,00 zł do 4.000 zł. W tym przypadku o wymiarze zadecyduje sąd zachowując odpowiednie proporcje pomiędzy wymiarem kary zastępczej a orzeczonej kary grzywny.

Wobec skazanego orzeczono karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 10 zł. Grzywna wynosi zatem 1000 zł. W drodze egzekucji na jej poczet wyegzekwowano kwotę 220,87 zł. Pozostała do uiszczenia kwota wynosi 779,13 zł. Aby obliczyć, ile dni zastępczej kary pozbawienia wolności będzie musiał obyć skazany należy: podzielić pozostałą kwotę przez wysokość jednej stawki dziennej tj. przez 10. Otrzymamy ilość pozostałych do uiszczenia stawek dziennych – 77,91. Otrzymany wynik zaokrąglamy w górę do pełnej stawki (78) i dzielimy przez dwa (39 dni). (Jeżeli to konieczne zaokrąglamy w górę do pełnego dnia.) Zatem pozostała do zapłaty kwota 779,13 zł zostanie zamieniona na 39 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

|podstawa prawna art. 46 § 2 i 3 k.k.w.|

Częściowe uiszczenie lub wyegzekwowanie grzywny

W przypadku, gdy skazany uiści grzywnę w części lub zostanie ona częściowo wyegzekwowana bądź została w części wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, zarządzając zastępczą karę pozbawienia wolności, sąd weźmie pod uwagę tylko część grzywny, która pozostała do uiszczenia i stosując wyżej opisane kryteria określi wymiar kary zastępczej.

|podstawa prawna art. 46 § 4 k.k.w.|

Wysłuchanie skazanego lub obrońcy

Należy pamiętać, że skazany a także jego obrońca mogą wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Jest to szczególnie istotne, że na takim posiedzeniu skazany może przedstawić swoje argumenty i poinformować sąd o przyczynach nieuiszczenia grzywny. Skazany może również złożyć na piśmie oświadczenie o podjęciu pracy społecznie użytecznej lub złożyć wyjaśnienia i dowody pod wpływem, których sąd może umorzyć grzywnę w całości lub w części.

|podstawa prawna art. 48 k.k.w.|

Zażalenie i skutki jego wniesienia lub utrzymania postanowienia w mocy przez sąd odwoławczy.

Na postanowienie o zarządzeniu zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał skarżone postanowienie w terminie 7 dni.

Zobacz również: Wzory pism

Jeżeli postanowienie w przedmiocie zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności nie zostanie zaskarżone lub pomimo wniesionego zażalenia sąd odwoławczy utrzyma postanowienie w mocy stanie się ono prawomocne a skazany otrzyma wezwanie do stawiennictwa w zakładzie karnym i odbycia kary zastępczej. Może się zdarzyć, że gdy skazany nie odbierze korespondencji w jego miejscu zamieszkania pojawią się funkcjonariusze z nakazem doprowadzenia.

|podstawa prawna art. 46 § 5 k.k.w.|

Co zrobić, aby uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności pomimo prawomocnej decyzji?

1. Zapłata grzywny w całości lub brakującej części.

REKLAMA

Od zastępczej kary pozbawienia wolności skazany może zwolnić się w każdym czasie poprzez zapłatę grzywny w całości lub zapłatę reszty nieuiszczonej grzywny. Oznacza to, że nawet po rozpoczęciu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności można grzywnę uiścić i opuścić zakład karny.

Ponadto każda wpłata z tytułu grzywny w czasie odbywania kary zastępczej doprowadzi do jej skrócenia według zasad ogólnych. Zmniejszenie następuje w drodze zarządzenia wydanego przez prezesa sądu lub upoważnionego sędziego, a na niekorzystne zarządzenie przysługuje skarga.

|podstawa prawna art. 47 k.k.w.|

2. Rozłożenie grzywny na raty.

Aby uniknąć wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności skazanemu przysługuje także prawo do złożenia wniosku o rozłożenie zasądzonej grzywny na raty. Sąd może rozłożyć grzywnę na czas nieprzekraczający 1 roku, jeżeli jej natychmiastowe wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, gdy wysokość grzywny jest znaczna na okres do 3 lat.

|podstawa prawna art. 49 k.k.w.|

3. Umorzenie grzywny.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli skazany nie uiścił grzywny z przyczyn od niego niezależnych a zamiana tej kary na karę pozbawienia wolności byłaby niemożliwa lub niecelowa sąd może umorzyć grzywnę w części, zaś wyjątkowo – również w całości. W takim przypadku uznając to za niecelowy sąd nie zarządza egzekucji.

|podstawa prawna art. 51 k.k.w.|

4. Wstrzymanie wykonania zastępczej kary i zamiana na pracę społecznie użyteczną.

W każdym czasie wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce niezapłaconej grzywny może zostać przez sąd wstrzymane. Aby sąd zastosował takie rozwiązanie skazany musi złożyć pisemne oświadczenie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom jej wykonywania. Wstrzymanie następuje do czasu wykonania pracy społecznie użytecznej lub złożenia kwoty pieniężnej odpowiadającej całości grzywny lub kwoty pozostałej do zapłaty. Jeżeli jednak skazany uchyla się w takim przypadku od wykonania pracy społecznie użytecznej, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

|podstawa prawna art. 48a § 1 i 2 k.k.w.|

Co należy zrobić, gdy skazany uiści grzywnę po wydaniu postanowienia o zastępczej karze pozbawienia wolności?

Jeżeli Sąd zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności a skazany uiścił po wydaniu postanowienia wymaganą należność powinien bezzwłocznieskierować do sądu pismo z wnioskiem o zwolnienie go z odbywania kary wobec grzywny. W piśmie należy powołać się na datę i sygnaturę wydanego postanowienia oraz załączyć dowód zapłaty. Skazany może to zrobić również gdy otrzymał już wezwanie do odbycia kary zastępczej jak i wtedy, gdy zaczął ją już odbywać.

Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie. Oznacza to, że jeżeli skazany uiści grzywnę w całości lub w części i poinformuje o tym sąd, który wydał postanowienie, wskazuje na nowe okoliczności, które powinny doprowadzić do zmiany lub uchylenia wydanego postanowienia.

|podstawa prawna art. 24 k.k.w. i art. 47 § 2 k.k.w.|

Dlaczego dobrze uiścić grzywnę dobrowolnie we wskazanym terminie?

W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa (art. 107 § 4a  k.k.) z upływem roku od jej wykonania. Jest to zatem sytuacja korzystna dla skazanego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon senioralny w tym kwartale. Taki jest plan, czekamy na realizację

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

REKLAMA

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

REKLAMA

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

Pomoc finansowa przy zakupie samochodu osobowego – nowego lub używanego. Od 1 sierpnia można składać wnioski

Zbliża się kolejna tura naboru wniosków o pomoc finansową przy zakupie samochodu osobowego. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. Nabór potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

REKLAMA