REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Podróże służbowe w kraju

Obowiązywał:
od 2013-03-01
do 2022-07-27

Podróże służbowe w kraju

Rodzaj świadczenia

Zasady rozliczenia podróży służbowych

Dieta

Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę:

- 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin

- 15,00 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin

- 30,00 zł za podróż trwającą powyżej 12 do 24 godzin

Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę:

- 30,00 zł za każda dobę

- 15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin

- 30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin

Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia;

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Pełną wysokość diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety;

2) obiad - 50% diety;

3) kolacja - 25% diety.

W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, zmniejszenie wysokości diety stosuje się odpowiednio.

Zwrot kosztów przejazdów

Udokumentowana cena biletu środka transportu, wraz ze związanymi opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:

ilość przejechanych kilometrów × stawka za 1 km przebiegu (stawka nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.)

Zwrot kosztów noclegów

Zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

Ryczałt 45,00 zł - jezeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku.

Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00.

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej

6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów oraz gdy na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Zwrot innych udokumentowanych wydatków

Inne wydatki związane z podróżą służbową są zwracane na podstawie przedstawionych rachunków.


Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA