Kategorie

Najniższe kwoty emerytury i renty

Obowiązywał:
od 2004-03-01
do 2006-02-28
Podstawa prawna

Najniższe kwoty emerytury i renty

Rodzaj świadczenia

Kwota (w zł, miesięcznie)

emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

562,58

renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy

432,74

renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

675,10

renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy

519,29

Podstawa prawna: M.P. z 2004 r. Nr 10 poz. 162.

Archiwum

Wskaźniki

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie