| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Twoje prawa

Nowe obowiązki informacyjne wobec podmiotu danych po wejściu w życie RODO

Aktualizacja: 17.05.2017

Wraz z wejściem unijnych przepisów rozszerza się katalog praw osób, których dane dotyczą (podmiotów danych). Przede wszystkim RODO podkreśla prawo do przejrzystego i jasnego komunikowania o zasadach przetwarzania danych. Poza tym podmiot danych może w każdej chwili żądać wyczerpujących informacji na temat przetwarzania swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa), zaprzestania przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. Administrator danych ma obowiązek w momencie pozyskiwania danych wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych wobec każdej osoby, której dane pozyskał. »

Odszkodowanie za nielegalne przetwarzanie danych osobowych

Aktualizacja: 06.12.2016

Obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych nie przewiduje możliwości zasądzenia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wypłaty odszkodowania za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych od administratora danych. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących tej materii, na wniosek osoby poszkodowanej, GIODO wydaje jedynie decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Nie nakłada jednak na podmiot naruszający obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia dla poszkodowanego. »

Zbycie wierzytelności

Aktualizacja: 16.01.2012

Wierzytelność jako prawo podmiotowe wierzyciela do żądania od dłużnika określonego świadczenia jest co do zasady prawem zbywalnym. Zbycie wierzytelności w języku prawniczym określane jest mianem przelewu. »

Prawo do prawa

Aktualizacja: 15.12.2011

Każdy z nas powinien znać swoje prawa i obowiązki. Jednak mimo dużego zapotrzebowania na wiedzę z tej dziedziny, przeciętny Polak nie zna nawet podstawowych paragrafów czy rozporządzeń. Dlatego eksperci proponują, aby w Polsce, wzorem innych krajów Unii Europejskiej, do szkół wprowadzić edukację prawną. »

Co to jest zdolność do czynności prawnych? Komu przysługuje i co ona daje?

Aktualizacja: 09.12.2011

Zdolność do czynności prawnych podobnie jak zdolność prawna również nie posiada definicji kodeksowej. Powszechnie przyjmuje się, że zdolność do czynności prawnych to możność nabywania praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych we własnym imieniu. »

Co to jest czynność prawna?

Aktualizacja: 06.12.2011

Kodeks cywilny nie przewiduje ustawowej definicji czynności prawnej – a jej wypracowanie nawet na tle doktryny prawniczej nie jest taka prosta. Bardzo ogólnie ujmując można powiedzieć, że czynność prawna to oświadczenie (lub oświadczenia) woli, które wywołuje określone zdarzenie prawne, a więc musi być doniosłe prawnie, przez co rozumie się, że prawo przedmiotowe wiąże z nim określone skutki prawne w sensie powstania, zmiany czy ustania stosunku prawnego. »

Co to jest zdolność prawna-czy można ją utracić lub się jej zrzec?

Aktualizacja: 18.11.2011

Kodeks cywilny nie zawiera ustawowej definicji zdolności prawnej. Definicji, którymi posługuje się doktryna prawnicza jest kilka. »

Prawne aspekty monitoringu mediów

Aktualizacja: 16.11.2011

W dobie społeczeństwa informacyjnego, wraz z rozwojem mediów i ekspansją Internetu informacja stała się niezwykle cennym dobrem, a media odgrywają kluczową rolę w kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości. »

Odpowiedzialność dziennikarza za opublikowanie nieprawdziwych informacji

Aktualizacja: 10.11.2011

Wolność wypowiedzi, a tym samym wolność prasy to jedno z podstawowych praw zagwarantowanych nie tylko w Konstytucji ale również w Konwencja Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. »

Nastolatek w meandrach prawa

Aktualizacja: 26.10.2011

Około 80 proc. przestępczości nieletnich stanowią: kradzieże, włamania, bójki, pobicia oraz przestępstwa narkotykowe. Przeciętny nastolatek z takimi sytuacjami spotyka się na co dzień i bardzo często nie wie, jak na nie zareagować. Dlatego już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci prawa. »

Programy lojalnościowe – czy nadal wszystkie chwyty są dozwolone?

Aktualizacja: 27.09.2011

W ostatnich miesiącach ostatecznie rozstrzygnięty został spór, czy regulaminy programów lojalnościowych stanowią wzorce umowne, które podlegają kontroli w zakresie poszanowania praw konsumentów. Na początku roku Sąd Najwyższy wydał bowiem precedensowe orzeczenie, w którym jasno wskazał, że regulaminy programów lojalnościowych stanowią wzorce umowne. »

Skutki obrony koniecznej na gruncie prawa cywilnego

Aktualizacja: 02.09.2011

Z pojęciem obrony koniecznej częściej spotykamy się w prawie karnym, lecz zastosowanie obrony koniecznej – a więc odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem – może wywoływać również istotne skutki na gruncie prawa cywilnego. »

Reklama i ogłoszenie prasowe oraz powinności wydawcy tytułu prasowego

Aktualizacja: 25.08.2011

Prasa ma prawo zamieszczać odpłatnie ogłoszenia i reklamy. Definicja reklamy została zamieszczona w ustawie o radiofonii i telewizji, zgodnie z którą reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja;. »

Opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS

Aktualizacja: 28.07.2011

Publiczne szkoły wyższe mają prawo domagania się pieniędzy od studentów za ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. Będzie to możliwe już od 2011 roku. »

Prawo do anonimowości w Internecie, czyli czym są dane osobowe i jak je chronić?

Aktualizacja: 22.06.2011

Internet jest aktualnie największym źródłem informacji i platformą przekazywania danych. Wkroczyliśmy w czasy, gdy nie potrafimy się już się bez niego obejść. Jest on między innymi prężnym narzędziem marketingowym, informacyjnym i wypiera z rynku popularne media typu telewizja czy prasa. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »