Kategorie

Zasiłek chorobowy – Vademecum

Ewa Ryś
Podstawowym dokument, który należy złożyć w celu uzyskania prawa do zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie. fot. Fotolia
Podstawowym dokument, który należy złożyć w celu uzyskania prawa do zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie. fot. Fotolia
Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które przysługuje osobom ubezpieczonym w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje także w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy nie dłużej niż przez 270 dni. Za czas niezdolność do pracy, która przypada na okres ciąży ubezpieczone mają prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni.

Zobacz także: Komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który jest ubezpieczony ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym. W związku z tym osoba nieubezpieczona nie może liczyć na zasiłek chorobowy.

Ponadto prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje między innymi:

 • jeżeli niezdolność do pracy przypada w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego lub w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • jeżeli niezdolność do pracy przypada w czasie odbywania czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego,
 • za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego oraz za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy jeżeli została spowodowana została nadużyciem alkoholu.

Zobacz także: Kiedy nie mamy prawa do zasiłku chorobowego

Osoba ubezpieczona ma prawo do zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy po tak zwanym okresie oczekiwania. Długość okresu oczekiwania jest zróżnicowana ze względu na rodzaj ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W jego wypadku okres wyczekiwania wynosi 30 dni. Dłuższy, bo 90 dniowy okres wyczekiwania obowiązuje osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni lub jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Zobacz także: Czym jest okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje tylko ubezpieczonym

Zasiłek chorobowy może przysługiwać tylko osobom ubezpieczonym. Zasiłek przysługuje albo z ubezpieczenia chorobowego albo z ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do zasiłku chorobowego mamy z ubezpieczenia wypadkowego, w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Natomiast osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do zasiłku w razie wystąpienia niezdolności do pracy spowodowanej innym wydarzeniem.

Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają: pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby odbywające służbę zastępczą.

Możliwe jest również, aby osoba sama na swój wniosek podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, jest to tak zwane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Mogą mu podlegać osoby, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym i:

 • wykonują pracę nakładczą,
 • wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
 • prowadzą pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonują pracę odpłatnie, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • są duchownymi.

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zobacz także: Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu

Wniosek o zasiłek chorobowy

Dokumenty, niezbędne do otrzymania zasiłku chorobowego pracownicy, których pracodawcy zatrudniają mniej niż 20 pracowników, osoby prowadząca pozarolniczą działalność oraz duchowni składają w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Pracownicy, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, występują o zasiłek chorobowy do swojego pracodawcy.

Zobacz także: Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy

Podstawowym dokument, który należy złożyć w celu uzyskania prawa do zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie. To w właśnie w zaświadczeniu lekarz stwierdza naszą niezdolność do pracy, która jest podstawą wypłaty zasiłku chorobowego.

Zobacz także: Kto ma prawo do wystawiania zaświadczeń lekarskich

Zobacz także: Co powinno znajdować się w zaświadczeniu lekarskim

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi:

 • 80 proc. wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.
 • 70 proc. podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu .
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy wynika z przyczyn takich jak: wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy, choroba zawodowa, okres ciąży, wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zobacz także: Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego

Zobacz także: Wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika jest jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. W przypadku, jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu przyjmuje się wynagrodzenie z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące. Co ważne do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz także: Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru i wysokości zasiłku chorobowego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?