Kategorie

Sprawy rodzinne

9 kwi 2021
6 maja 2021
Zakres dat:

Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego

Darowizny na rzecz organizacji charytatywnych mogą obniżyć przychód darczyńcy na cele rozliczenia PIT - a tym samym zmniejszyć zobowiązanie podatkowe.

Krwiodawstwo jako darowizna

Honorowy dawca krwi może pomniejszyć swój przychód w rocznym zeznaniu o wartość oddanej krwi.

Słownik

Wzory umów i formularze

 

Czy druga żona ma płacić alimenty?

Kilka tygodni temu zmarł mój były mąż, który płacił systematycznie alimenty na nasze wspólne dziecko. Czy teraz mogę domagać się, by jego druga żona płaciła alimenty mojemu synowi, który ma 10 lat?

Matka – sporna kodeksowa definicja

W artykule 61(9) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawarta jest definicja matki, zgodnie z którą matką jest kobieta, która dziecko urodziła. Nie w każdej sytuacji jednak jest to takie oczywiste.

Wzory pism

Prezentujemy wzory pism w sprawach związanych z alimentami i ustaleniem ojcostwem.

Adresy Kancelarii Komorniczych

Przedstawiamy adresy Kancelarii Komorniczych z poszczególnych Izb Komorniczych

Jak szybko przeprowadzić sprawę spadkową

O stwierdzeniu nabycia spadku orzeka sąd na wniosek spadkobiercy lub innej osoby zainteresowanej ustaleniem praw do spadku. W sprawie o nabycie spadku niezbędne jest przeprowadzenie rozprawy.