| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Opłaty i koszty

Opłaty za rejestrację w KRS -  2018 r.

Aktualizacja: 10.01.2018

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to publiczny rejestr dostarczający informacji o podmiotach uczestniczących w podmiocie gospodarczym. Niektóre z podmiotów mają obowiązek aby zarejestrować się w KRS co często wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat. »

Wysokość opłaty od sprzeciwu od decyzji – 2018 r.

Aktualizacja: 14.12.2017

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła wysokość opłaty od sprzeciwu od decyzji organu odwoławczego wydanego na podstawie art. 138 § 2 kpa. W 2018 r. wysokość wpisu od tego środka zaskarżenia wyniesie 100 zł. Osobom, które zapłaciły więcej nadpłata zostanie zwrócona. »

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Aktualizacja: 11.03.2011

Aby uzyskać zwolnienie od kosztów należy złożyć na piśmie lub do protokołu w sądzie odpowiedni wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek taki może być wniesiony jako samodzielne pismo albo stanowić część wnoszonego pisma procesowego. »

Zwrot kosztów procesu

Aktualizacja: 25.03.2012

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. »

Zwolnienie od kosztów sądowych

Aktualizacja: 19.03.2010

Zasadą jest, że sąd podbiera opłaty od pism kierowanych do sądu. Osoba, której nie stać na uiszczenie często niemałej opłaty może jednak ubiegać się o zwolnienie od tego typu kosztów. »

Jak wygląda zwrot kosztów za doznane obrażenia ciała

Aktualizacja: 11.03.2010

W przypadku doznania obrażeń ciała można ubiegać się o odszkodowanie od odpowiedniej instytucji. Należy wiedzieć jednak jakich sytuacji to dotyczy. »

Zwrot wydatków za podróż

Aktualizacja: 04.11.2009

Występując w sądzie w charakterze świadka można liczyć na zwrot wydatków poniesionych w ramach stawiania się w sądzie. Można również uzyskać rekompensatę za utracony zarobek. »

Która ze stron ponosi koszty sądowe?

Aktualizacja: 04.11.2009

Zasadą jest, iż w sprawach cywilnych strona, która przegrała ponosi koszty procesu, w związku z czym jest zobowiązana do zwrotu przeciwnikowi kosztów przez niego poniesionych. »

Zwolnienie z kosztów sądowych-jaka jest procedura?

Aktualizacja: 04.11.2009

Każdy kto nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, może złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z opłat w sądzie. »

Forma uiszczania opłaty sądowej

Aktualizacja: 04.11.2009

Poza nielicznymi wyjątkami większość spraw podlega opłatom sądowym. Najczęściej są one uiszczane bezpośrednio w kasie sądu, ale można również dokonać wpisu sądowego przelewem. »

Opłaty stałe w sprawach spadkowych

Aktualizacja: 17.06.2014

W sprawach z zakresu prawa spadkowego ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje konieczność ponoszenia opłat stałych od dokonania poszczególnych czynności procesowych. Jaka jest wysokość opłat? »

Opłata za ogłoszenie w MSiG 2014

Aktualizacja: 02.06.2014

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego obniżona została opłata za ogłoszenie w MSiG wpisów do KRS. Opłata za ogłoszenie w MSiG w 2014 roku została obniżona z 250 do 100 zł. »

Prawo do sądu a koszty sądowe

Aktualizacja: 16.04.2014

Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 15 kwietnia 2014 roku (sygn. akt SK 12/13) wysokie koszty sądowe mogą stanowić istotne ograniczenie konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu. Jak wygląda relacja pomiędzy kosztami sadowymi a dostępnością drogi sądowej? »

Zwrot kosztów dla świadka

Aktualizacja: 06.04.2018

W postępowaniu cywilnym świadek może domagać się zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Regulacja ta jest następstwem wprowadzenia przez polskiego ustawodawcę surowych konsekwencji za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka na wezwanie sądu. »

Zwolnienie od kosztów sądowych

Aktualizacja: 27.09.2011

Występowanie z roszczeniami cywilnymi na drogę sądową wiąże się z obowiązkiem ponoszenia ciężaru kosztów sądowych, w tym opłat od wnoszonych pism. W pewnych sytuacjach określone osoby będą podlegały zwolnieniu. Kto i kiedy? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »