| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Opłaty i koszty

Wartość przedmiotu sporu w sprawie frankowej - jak wyliczyć?

Aktualizacja: 26.11.2018

Jak prawidłowo wyliczyć wartość przedmiotu sporu w sprawie frankowej? Nie jest to proste. Warto pamiętać o tym, iż nieprawidłowe obliczenie może przynieść stratę. »

Opłaty za wpis w KRS – 2019 r.

Aktualizacja: 22.11.2018

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej wymaga dopełnienia wielu wymogów formalnych. Dla wybranych form prowadzenia biznesu oraz dla innych określonych podmiotów takich jak fundacje i stowarzyszenia, wymagane jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Stawki opłat za wpis do KRS nie ulegną zmianie w 2019 r. »

Nieopłacona apelacja - skutki

Aktualizacja: 24.10.2018

Terminowe opłacenie apelacji we właściwej kwocie jest jednym z podstawowych obowiązków skarżącego. Jakie skutki spowoduje nieopłacenie apelacji? »

Zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych w 2019 r. – planowane zmiany

Aktualizacja: 22.10.2018

Zwolnienie z kosztów sądowych w 2019 r. w sprawach cywilnych może przysługiwać w szerszym niż obecnie zakresie. Planowane zmiany, zawarte są w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nad którą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Kogo obejmie zwolnienie od kosztów sądowych w 2019 r.? »

Opłaty za rejestrację w KRS -  2018 r.

Aktualizacja: 12.10.2018

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to publiczny rejestr dostarczający informacji o podmiotach uczestniczących w podmiocie gospodarczym. Niektóre z podmiotów mają obowiązek aby zarejestrować się w KRS co często wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat. »

Wysokość opłaty od sprzeciwu od decyzji – 2018 r.

Aktualizacja: 14.12.2017

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła wysokość opłaty od sprzeciwu od decyzji organu odwoławczego wydanego na podstawie art. 138 § 2 kpa. W 2018 r. wysokość wpisu od tego środka zaskarżenia wyniesie 100 zł. Osobom, które zapłaciły więcej nadpłata zostanie zwrócona. »

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Aktualizacja: 11.03.2011

Aby uzyskać zwolnienie od kosztów należy złożyć na piśmie lub do protokołu w sądzie odpowiedni wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek taki może być wniesiony jako samodzielne pismo albo stanowić część wnoszonego pisma procesowego. »

Zwrot kosztów procesu

Aktualizacja: 25.03.2012

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. »

Zwolnienie od kosztów sądowych

Aktualizacja: 19.03.2010

Zasadą jest, że sąd podbiera opłaty od pism kierowanych do sądu. Osoba, której nie stać na uiszczenie często niemałej opłaty może jednak ubiegać się o zwolnienie od tego typu kosztów. »

Jak wygląda zwrot kosztów za doznane obrażenia ciała

Aktualizacja: 11.03.2010

W przypadku doznania obrażeń ciała można ubiegać się o odszkodowanie od odpowiedniej instytucji. Należy wiedzieć jednak jakich sytuacji to dotyczy. »

Zwrot wydatków za podróż

Aktualizacja: 04.11.2009

Występując w sądzie w charakterze świadka można liczyć na zwrot wydatków poniesionych w ramach stawiania się w sądzie. Można również uzyskać rekompensatę za utracony zarobek. »

Która ze stron ponosi koszty sądowe?

Aktualizacja: 04.11.2009

Zasadą jest, iż w sprawach cywilnych strona, która przegrała ponosi koszty procesu, w związku z czym jest zobowiązana do zwrotu przeciwnikowi kosztów przez niego poniesionych. »

Zwolnienie z kosztów sądowych-jaka jest procedura?

Aktualizacja: 04.11.2009

Każdy kto nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, może złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z opłat w sądzie. »

Forma uiszczania opłaty sądowej

Aktualizacja: 04.11.2009

Poza nielicznymi wyjątkami większość spraw podlega opłatom sądowym. Najczęściej są one uiszczane bezpośrednio w kasie sądu, ale można również dokonać wpisu sądowego przelewem. »

Opłaty stałe w sprawach spadkowych

Aktualizacja: 17.06.2014

W sprawach z zakresu prawa spadkowego ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje konieczność ponoszenia opłat stałych od dokonania poszczególnych czynności procesowych. Jaka jest wysokość opłat? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »