REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.

Obowiązywał:
od 2019-01-01
do 2019-12-31

Odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.

ODLICZENIA OD DOCHODU*

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:
a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy
wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym
b) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie
c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
do 2.280 zł
d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie
o rehabilitacji zawodowej
do 2.280 zł
e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło
16. roku życia
do 2.280 zł

2.

Darowizny przekazane na:  
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty
określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi
lub jej składników

cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776); w 2019 r. limit wpłat na IKZE wynosi 5.718,00 zł

5.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
(przepisy ustaw o stosunku państwa do poszczególnych
związków wyznaniowych)
w wysokości dokonanej darowizny

6.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2019 r.

7.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na działalność badawczo-
rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane), wymienione
w art. 26e ust. 2 i 3 updof. Odliczenie nie może przekroczyć
odpowiednio 100% i 150% kosztów kwalifikowanych
(patrz art. 26e ust. 7 updof).

8.

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h updof)

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane,
urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Odliczenie nie może
przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych
przedsięwzięć.

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA