Kategorie

Środki probacyjne

Środki probacyjne to środki stosowane wobec sprawcy przestępstwa pozostającego na wolności, stosowane przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, warunkowym zawieszeniu wykonywania kary albo warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbywania reszty kary. Są to także środki stosowane wobec sprawcy w przypadku orzeczenie kary ograniczenia wolności.

Zobacz serwis: Kodeks karny

Obowiązki probacyjne

Zawieszając wykonanie kary, a także w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienie z kary pozbawienia wolności oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może ustanowić w wyznaczonym okresie próby tzw. obowiązki probacyjne (związane z okresem próby), m.in.: sąd może zobowiązać skazanego do:

1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby;

2) przeproszenia pokrzywdzonego;

3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby;

4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu;

5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających;

6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym;

7) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

8) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;

9) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób;

10) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

11) innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

Odstąpienie od stosowania środków probacyjnych

Środek probacyjny stosowany jest przez okres próby, podczas którego zachowanie skazanego sprzeczne z nałożonymi na niego obowiązkami może skutkować zarządzeniem wykonania orzeczonej wobec niego kary, podjęciem warunkowo umorzonego postępowania karnego albo odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zobacz: Środki zabezpieczające

Podstawa prawna: Kodeks karny; Kodeks karny wykonawczy

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie