REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Służba Wywiadu Wojskowego

main image

Służba Wywiadu Wojskowego – służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Służba Wywiadu Wojskowego rozpoczęła działalność 1 października 2006 r. przejmując część funkcji rozwiązanych dnia poprzedniego Wojskowych Służb Informacyjnych. Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy SWW, będącej urzędem administracji rządowej. Szef SWW podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem określonych uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania. Działalność Szefa SWW podlega kontroli Sejmu.

Jakie zadania ma SWW

Do zadań Służby Wywiadu Wojskowego należy: 

 • uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla: 
  • bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP, 
  • warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa; 
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie: 
  • militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem; 
 • rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia; 
 • rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym wymierzonym przeciwko personelowi i mieniu SZ RP poza granicami państwa oraz zwalczanie skutków takich zdarzeń; 
 • rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na obronność państwa oraz zdolność bojową SZ RP, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń; 
 • prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z zakresu kryptoanalizy i kryptografii; 
 • współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą; 
 • uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia; 
 • podejmowanie innych działań przewidzianych dla SWW w odrębnych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. 

Czy SWW może działać w Polsce

Służba Wywiadu Wojskowego realizuje swoje zadania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium Polski SWW może prowadzić działalność wyłącznie w związku z jej działalnością zagranicą.

Funkcjonariusze SWW nie mają prawa na terenie Polski prowadzić działań polegających na:

 • obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • niejawnym nabyciu, zbyciu lub przejęciu przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej,
 • prowadzeniu kontroli operacyjnej,
 • niejawnym nadzorowaniu wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Realizacja powyższych czynności przez SWW dopuszczalna jest wyłącznie za pośrednictwem Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiednio do ich kompetencji.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA