REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obligacje skarbowe

main image
Obligacje skarbowe to papiery wartościowe dłużne. Emituje je Skarb Państwa, a sprzedaje w jego imieniu Ministerstwo Finansów.

Obligacje skarbowe to forma pożyczki, którą Skarb Państwa zaciąga od nabywcy. Za ich pomocą pożycza określoną sumę pieniędzy zobowiązując się tym samym do jej zwrotu poprzez wykup obligacji w ściśle określonym terminie z należnymi odsetkami.

Z punktu widzenia nabywcy obligacji skarbowych, są one formą oszczędzania pieniędzy, powszechnie uznawaną za jedną z najbezpieczniejszych.

Jak działają obligacje skarbowe?

Celem emisji obligacji przez Skarb Państwa jest finansowanie wydatków z budżetu państwa.

Obligacji są sprzedawane z podziałem na dwa typy odbiorów:

 1. Dużych inwestorów instytucjonalnych,
 2. Inwestorów indywidualnych.

Są one oferowane przez różne podmioty, w zależności od segmentu rynku.

Inwestorzy instytucjonalni, np. banki komercyjne, kupują obligacje skarbowe, zwane obligacjami hurtowymi, na przetargach NBP. Udział w nich jest zarezerwowany tylko dla podmiotów posiadających status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z kolei inwestorzy indywidualni mogą nabyć obligacje skarbowe detaliczne. Mogę je kupić:

 1. Poprzez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,
 2. W oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju,
 3. Przez Internet pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
 4. Za pośrednictwem konta bankowego Inteligo pod adresem: www.inteligo.pl,
 5. Przez specjalną infolinię pod numerem telefonu: 801 310 210.

Rodzaje obligacji skarbowych

Skarb Państwa emituje wiele rodzajów obligacji z różnymi rodzajami oprocentowania: stałym, zmiennym, bądź opartym na inflacji.

Wyodrębnia się następujące rodzaje obligacji skarbowych:

- OTS – Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe – są to obligacje 3-miesięczne ze stałym oprocentowaniem, przeznaczone dla osób, chcących inwestować krótkoterminowo i znać zysk w dniu ich zakupu.

- ROR – Roczne Oszczędnościowe Referencyjne – są to obligacje roczne o zmiennym oprocentowaniu, które jest naliczane i wypłacane comiesięcznie.

- DOR – Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne – to dwuletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Odsetki są wypłacane ich właścicielowi co miesiąc. Okresy odsetkowe są zawsze wskazane w liście emisyjnym.

- TOZ – Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe – są to obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu, które jest aktualizowane co sześć miesięcy. Odsetki są wypłacane właścicielowi również co sześć miesięcy. Do ich wyliczania bierze się pod uwagę wskaźnik WIBOR 6M.

- COI – Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane – są nimi czteroletnie obligacje indeksowane inflacją. Mają one cztery okresy odsetkowe, które są wypłacane po każdym pełnym roku ich posiadania. Oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie odsetkowym jest wskazane zawsze w liście emisyjnym. Od drugiego okresu odsetkowego jest ustalane jako suma:

 • inflacji, czyli stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego), w przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa;
 • marży odsetkowej, która jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że przyrost oszczędności będzie zawsze wyższy od inflacji (i wyższy od zera w przypadku ujemnej stopy inflacji).

- EDO – Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe – są to obligacje dziesięcioletnie, których oprocentowanie oparte jest na inflacji i kapitalizacji odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym. W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok.

Oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie odsetkowym jest wskazane w liście emisyjnym, natomiast począwszy od drugiego okresu odsetkowego jest ustalane jako suma:

 • Inflacji, czyli stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego), w przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa;
 • marży odsetkowej, która jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że przyrost oszczędności będzie zawsze wyższy od inflacji (i wyższy od zera w przypadku ujemnej stopy inflacji).

W przypadku obligacji EDO odsetki są wypłacane w całości po upływie 10 lat, czyli wraz z ich wykupem przez Skarb Państwa.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA