REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Usługi bankowości elektronicznej

main image
Na podstawie umowy o usługi bankowości elektronicznej bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez posiadacza, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza, natomiast posiadacz upoważnia bank do obciążania jego rachunku kwotą dokonanych operacji oraz należnymi bankowi opłatami i prowizjami albo zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez bank, w określonych terminach.

Zobacz też: Budżet domowy

Postanowienia umowy o usługi bankowości elektronicznej

Umowa o usługi bankowości elektronicznej powinna zawierać postanowienia takie jak m.in. strony umowy, rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego, terminy wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza, rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian, zasady obliczania odsetek (zob. także hasło umowa o elektroniczny instrument płatniczy), a także zasady elektronicznej identyfikacji posiadacza oraz zasady postępowania posiadacza w związku ze zleceniem dokonywania operacji oraz korzystania z innych usług określonych w umowie.

Obowiązki banku

Bank, świadcząc usługi na podstawie umowy o usługi bankowości elektronicznej, obowiązany jest do: a) zapewnienia posiadaczowi bezpieczeństwa dokonywania operacji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych; b) udostępniania posiadaczowi informacji o dokonanych operacjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach, w terminach i w sposób określony w umowie; c) niezwłocznego poinformowania o odmowie lub braku możliwości wykonania zleconej operacji z przyczyn niezależnych od banku.

Obowiązki posiadacza

Posiadacz jest obowiązany do nieujawniania informacji o działaniu elektronicznego instrumentu płatniczego udostępnionego w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo zlecanych operacji. Ponadto obciążają go operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił informacje, o których mowa zdaniu poprzednim.

Odwołanie zleceń dokonania operacji przez bank

Zlecenia posiadacza dotyczące dokonania operacji przez bank mogą zostać odwołane tylko przed ich wykonaniem.

Podstawa prawna

Ustawa z 12.09.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Zobacz serwis: e- Firma

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA