REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Weksel in blanco

main image
Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) to taki, który nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech, jakie prawo wekslowe wymaga dla ważności weksla (zazwyczaj brak sumy wekslowej). Weksel ten zawiera co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta – w takiej postaci zostaje przedstawiony drugiej stronie dla zabezpieczenia jej aktualnych bądź ewentualnych wierzytelności. Weksel in blanco stanowi jedną z for zabezpieczenia kredytu.

Zobacz serwis: Konsument i umowy

Deklaracja wekslowa

Zobowiązanie z weksla in blanco wiąże się z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem. Powyższe zobowiązanie określamy mianem porozumienia lub deklaracji wekslowej, gdzie strony uzgadniają w jaki sposób weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy w momencie emisji weksla (musi to być dokładne i stanowcze określenie).

Ryzyko wystawcy i każdoczesnego posiadacza weksla

Wystawca weksla in blanco i każdoczesny jego posiadacz ponoszą ryzyko, że remitent uzupełni ten weksel niezgodnie z zawartą umową i puści go w obieg. Aby chronić dobrą wiarę osoby trzeciej, która posiada wypełniony w ten sposób weksel, ustawa stanowi, że dłużnik wekslowy nie może zasłaniać się zarzutem, iż weksel wypełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, chyba że posiadacz weksla nabył go w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Przesłanki uznania weksla za weksel in blanco

Do uznania dokumentu za weksel in blanco konieczne jest spełnienie dwóch warunków: 1) na dokumencie tym musi być umieszczony podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych (wystawcy, akceptanta, poręczyciela), złożony w zamiarze zobowiązania się z weksla; 2) niezupełność treści weksla musi być zamierzona.

Zobacz: Weksle

Podstawa prawna: Ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA