| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Spółka partnerska

Spółka partnerska

Spółka partnerska to spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zobacz serwis: Firma

Partnerzy

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w ustawie. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodów np. adwokata, architekta, inżyniera budownictwa, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, księgowego, lekarza, notariusza, radcy prawnego, rzecznika patentowego.

Firma

Firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest użycie skrótu "sp.p."

Forma

Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Moment powstania

Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru.

Odpowiedzialność wspólników

Partner nie ponosi odpowiedzialności za: zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
Jeden albo większa liczba partnerów może zgodzić się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnicy spółki jawnej, tj. bez ograniczenia cały swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi partnerami, subsydiarnej. Wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę.

Majątek

Majątek stanowi mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej trwania.

Wkład

Wkład do spółki może być pieniężny lub niepieniężny (np. przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy lub innych praw, świadczenie na rzecz spółki). W razie wątpliwości uznaje się, że wkłady są równe.

Reprezentacja, prowadzenie spraw spółki

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić: tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały.
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Powołanie zarządu wyłącza reprezentację spółki przez każdego partnera samodzielnie. Prowadzenie spraw spółki nie można powierzyć osobom trzecim.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »