REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa rachunku bankowego

main image
Na podstawie umowy rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych, a kiedy umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Zobacz serwis: Umowy

Rodzaj umowy rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego jest czynnością prawną dwustronnie zobowiązującą, kauzalną, konsensualną.

Forma umowy

Umowa powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych.

Rodzaje rachunków bankowych

Banki mogą prowadzić rachunki: rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze), lokat terminowych, oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowych lokat oszczędnościowych.

Prawa i obowiązki banku

Do obowiązków banku należy:

a) prowadzenie rachunku, informowanie posiadacza rachunku o zmianach stanu rachunku,

b) bezpłatne wysyłanie wyciągu z rachunku (co najmniej raz w miesiącu,

c) zwrot środków pieniężnych (w całości lub części) na każde żądanie posiadacza rachunku, chyba że (zgodnie z umową) obowiązek zwrotu zależy od wypowiedzenia umowy,

d) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku,

e) dochowanie tajemnicy bankowej,

f) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu umowy,

g) oprocentowanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku.

Bank ma prawo do obracania (czasowo) wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, pobierania prowizji i opłat (gdy tak przewiduje umowa).

Obowiązki posiadacza rachunku

Posiadacz rachunku jest zobligowany do zawiadomienia banku o zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby oraz do zgłoszenia niezgodności zmian stanu rachunku lub salda w przesłanym wyciągu z rachunku (w terminie czternastodniowym od dnia otrzymania rachunku).

Ustanie umowy

Umowa ustaje z chwilą jej rozwiązania przez strony oraz z upływem określonego w umowie terminu. Jeżeli została zawarta na czas nieoznaczony rozwiązuje się przez wypowiedzenie (w każdym czasie, przez którąkolwiek ze stron), jednakże bank może dokonać tego tylko z ważnych powodów. Umowa ulega również rozwiązaniu, gdy ciągu 2 lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia przedawniają się z upływem 2 lat.

Zobacz: Bank

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA