REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prywatyzacja bezpośrednia

main image
Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez: 1) sprzedaż przedsiębiorstwa, 2) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 3) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Zobacz też: Wiadomości

Przesłanki prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania

Prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

  1. wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 6 000 000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej,
  2.  wysokość funduszy własnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 2 000 000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Organ założycielski – kompetencje

Organ założycielski dokonuje prywatyzacji bezpośredniej w imieniu Skarbu Państwa. Wydaje on, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej (określa w nim w szczególności sposób prywatyzacji bezpośredniej oraz wskazuje osobę, której udzielił pełnomocnictwa do dokonania prywatyzacji bezpośredniej; załącznik do zarządzenia stanowi analiza ekonomiczno-prawna). Od tego zarządzenia nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych. Organ założycielski dokonuje prywatyzacji bezpośredniej działając przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zobacz serwis: Spółki

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA