Kategorie

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy jest to kredyt udzielany jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych.

Zobacz też: Rodzaje kredytów

Pojęcie

Kredyt lombardowy Banku Centralnego to kredyt pod zastaw papierów wartościowych, udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny. Kredyt lombardowy może być również udzielany przez banki komercyjne osobo fizycznym lub prawnym. Na czas trwania umowy kredytowej bank przejmuje zastawioną ruchomość, a w przypadku niewywiązania się klienta ze spłaty nabywa możliwość sprzedaży zastawu.

Stopa lombardowa

Stopa lombardowa określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu tzw. lombardowego nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.
Określenie stopy kredytu lombardowego należy do zadań Rady Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość stopy lombardowej

Od 20 stycznia 2011 r. wysokość stopy lombardowej wynosi 5,25%.

Zobacz serwis: Kredyty

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie