REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Statut funduszu inwestycyjnego

main image
Statut funduszu inwestycyjnego określa jego wewnętrzną organizację, tryb działania, jak również cele istnienia. Statut sporządza się w formie aktu notarialnego.

Zobacz też: Rodzaje funduszy

Elementy zawarte w statucie

Statut określa m.in.: 

 1. nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
 2. firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
 3. organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;
 4. firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
 5. firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w ustawie;
 6. czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
 7. łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z przepisami ustawy;
 8. rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;
 9. rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 10. cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;
 11. zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;
 12. zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;
 13. asady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu – w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;
 14. rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;
 15. częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny;
 16. minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;
 17. inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;
 18. sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;
 19. sposób ogłaszania zmian statutu;
 20. inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Zobacz serwis: Firma

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA