Kategorie

Superkasacja

Jest to kasacja od orzeczenia Sądu Najwyższego, które zapadło w następstwie rozpoznania kasacji.

Zobacz serwis: W sądzie

Zakaz ponownego wniesienia kasacji

W stosunku do tego samego oskarżonego i tego samego orzeczenia każdy uprawniony może tylko raz wnieść kasację

Kategoria orzeczeń zapadłych w następstwie rozpoznania kasacji

Do powyższej kategorii należą jedynie te orzeczenia, które są wynikiem merytorycznego rozpoznania kasacji. Wśród nich należy wymienić: orzeczenia o oddaleniu kasacji, orzeczenia uniewinniające, orzeczenia o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia, orzeczenia o umorzeniu postępowania.

Zobacz: Strony postępowania

Podstawa prawna: Kodeks postępowania karnego

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie