REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Minimalna stawka godzinowa

main image
Minimalna stawka godzinowa - minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Minimalna stawka godzinowa - do jakiego rodzaju umów?

Minimalną stawkę godzinową stosuje się do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz do umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Do czyich wynagrodzeń stosuje się minimalną stawkę godzinową?

Minimalną stawkę godzinową stosuje się do wynikających z wyżej wymienionych umów wynagrodzeń:

  • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, ale nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami, to jest wykonują działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście (tzw. osób samozatrudnionych).

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie tylko do tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które zarejestrowały ją w Polsce albo w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kto jest zobowiązany do stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje w umowach zlecenia lub o świadczenie usług, których stroną – jako zleceniodawca lub usługobiorca – są przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne, a umowy te zawierane są w ramach działalności prowadzonej przez te podmioty.

Kto i kiedy ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest uzgadniana przez Radę Dialogu Społecznego, a w przypadku, gdy Rada nie uzgodni jej wysokości w ustawowym terminie – wysokość minimalnej stawki godzinowej ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

W każdym przypadku w terminie do 15 września każdego roku rząd obowiązany jest ogłosić wysokość minimalnej stawki godzinowej na rok następny.

Jaka jest wysokość minimalnej stawki godzinowej?

Minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wynosi: począwszy od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł brutto.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik odpowiadający wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Jak minimalna stawka godzinowa powinna być zastosowana w umowie?

Wysokość wynagrodzenia może być ustalona w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług w dowolny sposób (np. w stawce miesięcznej), musi jednak być tak określona, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie ustalone z zastosowaniem minimalnej stawki godzinowej.

Do jakich umów nie stosuje się minimalnej stawki godzinowej?

Minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do:

  • umów zlecenia lub umów o świadczeni usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje zleceniobiorca lub usługodawca, a jego wynagrodzenie ma wyłącznie charakter prowizyjny,
  • określonych umów, których przedmiotem jest sprawowanie osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki na osobami lub grupami osób.

Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej?

Przedsiębiorca albo osoba działają w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, która wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA