REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa składu

main image
Na podstawie umowy składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych.

Zobacz serwis: Umowy

Dowód składowy

Pokwitowanie, które przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu. Powinno ono wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też inne istotne postanowienia umowy.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego

Przedsiębiorca składowy odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy w czasie od przyjęcia jej na skład do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba że udowodni, że nie mógł zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności. Odszkodowanie nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy składowego.

Obowiązek dokonywania czynności konserwacyjnych

Przedsiębiorca składowy jest obowiązany dokonywać odpowiednich czynności konserwacyjnych.

Sprzedaż rzeczy

Przedsiębiorca składowy ma prawo, a gdy wymaga tego interes składającego – także obowiązek, sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, w sytuacji gdy rzecz narażona jest na zepsucie, a nie można czekać na zarządzenie składającego.

Ustawowe prawo zastawu

Przedsiębiorcy składowemu służy ustawowe prawo zastawu na rzeczach oddanych na skład, które służy zabezpieczeniu m.in. roszczeń o składowe i należności uboczne, o zwrot wydatków i kosztów (przewoźnego i opłat celnych).

Wypowiedzenie

Przedsiębiorca składowy może wypowiedzieć listem poleconym umowę składu zawartą na czas nieoznaczony w terminie miesiąca, nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy.

Wypowiedzenie z ważnych przyczyn

Przedsiębiorca składowy może z ważnych przyczyn, w każdym czasie, wezwać składającego do odebrania rzeczy, wyznaczając odpowiedni termin ich odebrania (mimo zawarcia umowy na czas oznaczony).

Przedawnienie

Roszczenia z tytułu umowy składu przedawniają się z upływem roku.

Zobacz: Inne umowy

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA