REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Upadłość konsumencka

main image
Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , które stały się niewypłacalne.

W sytuacji, w której osoba fizyczna nie jest już w stanie spłacać swoich należności pieniężnych, czyli staje się niewypłacalna, ma prawo do złożenia wniosku do sądu o upadłość konsumencką. Do wszczęcia postępowania przez organy sprawiedliwości dojdzie tylko wówczas, gdy dłużnik faktycznie nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w stosunku do wierzycieli, a okoliczności, które do tego doprowadziły nie były jego umyślnym działaniem, bądź rażących zaniedbaniem.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest dostępna tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek samego dłużnika. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu..

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej

1. Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

2.  Odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

W postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który:

1. Weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia.

2. Spienięża majątek konsumenta.

3.  Uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Konsument, który ogłasza upadłość:

  1. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np.: sprzedać samochodu);
  2. Upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję – w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, co uniemożliwi konsumentowi skorzystania z możliwości oddłużenia w przeciągu następnych dziesięciu lat;
  3. W skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  4. Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta – za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby – wyłączonych spod egzekucji. Syndyk będzie więc sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego
  5. Wymagalne (natychmiastowo płatne) stają się wszelkie (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) zobowiązania konsumenta – np.: kredyt wzięty „na raty”, będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości;
  6. Będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka;
  7. Po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu – bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie;
  8. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi; do postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, który będzie reprezentował konsumenta i jego interesy

Kiedy osoba fizyczna nie może zgłosić upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka nie jest dostępna do osób, które umyślnie doprowadziły do zadłużenia. Rażące niedbalstwo również ją wyklucza. Złożony wniosek może zostać również oddalony przez sąd, gdy dłużnik nie będzie wykonywał nałożonych na siebie obowiązków.

Wzór wniosku o upadłość konsumencką: https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/download,2835,2.html

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA