Kategorie

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, jak również środków wychowania. Obowiązanymi są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo.

Zobacz serwis: Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny to jednak z ważniejszych instytucji prawa rodzinnego, stanowiąc iż członkowie rodzin są zobowiązani do wzajemnej pomocy. Co do zasady dotyczy on członków najbliższej rodziny, jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy rozszerza go na inne sytuacje.

Zgodnie z art. 144 KRiO dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, nie będącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, nie będącej jego matką.

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Art. 27 KRiO statuuje zasadę zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązani do są oboje małżonkowie według swych sił i możliwości zarobkowych. Takie zaspokajanie może polegać także w całości na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek alimentacyjny a rozwód

Sam obowiązek alimentacyjny istnieje niezależnie od trwałości małżeństwa. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Zobacz: Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie