Kategorie

Umowa o świadczenie usług brokerskich

W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna zobowiązuje się do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na rachunek zleceniodawcy.

Zobacz też: Rynek finansowy

Pojęcie

Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym – w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również polegać na zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów sprzedaży instrumentów finansowych ze zleceniodawcą.

Czynności, do których może zobowiązać się firma inwestycyjna

W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna może również zobowiązać się do:

  1. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, lub
  2. przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lub do prowadzenia rachunków pieniężnych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zobacz serwis: Firma

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie