Kategorie

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydaje się na z góry określony termin.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Paszport tymczasowy wydaje się:

a) małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat;

b) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;

c) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

d) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

Ważne okoliczności

Dopuszczalna jest także możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

Paszport bez zamieszczonego numeru PESEL

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczania w tym paszporcie numeru PESEL:

a) małoletniemu urodzonemu za granicą;

b) obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym;

c) obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu w okręgu konsularnym, któremu do chwili złożenia wniosku o paszport nie został nadany numer PESEL.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Podstawa prawna: Ustawa z 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie