reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Umowa leasingu

Umowa leasingu

Na podstawie umowy leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Wyróżniamy leasing bezpośredni, pośredni, operacyjny, finansowy (kapitałowy), zwrotny.

Zobacz serwis: Umowy

Forma

Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Obowiązki finansującego

Finansujący ma obowiązek:

a) wydać rzecz korzystającemu w stanie, w jakim rzecz znajdowała się w chwili wydania finansującemu przez zbywcę,

b) wydać odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy (przede wszystkim odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy).

Obowiązki korzystającego

Korzystający ma obowiązek:

a) utrzymania rzeczy w należytym stanie (dokonywania konserwacji i naprawa niezbędnych do utrzymania jej w stanie niepogorszonym – uwzględniając jej zużycie wskutek prawidłowego używania),

b) ponoszenia ciężarów związanych z własnością i posiadaniem rzeczy,

c) umożliwienia finansującemu sprawdzenia rzeczy w odniesieniu do powyższych obowiązków.

Rękojmia

Finansujący odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, o ile wady powstały wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi finansujący. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą.

Zakończenie umowy

Finansujący może wypowiedzieć umowę (ze skutkiem natychmiastowym, o ile strony nie uzgodniły terminu wypowiedzenia), jeżeli:

a) korzystający (mimo upomnienia na piśmie) korzysta z rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy,

b) korzystający bez zgody finansującego czyni w rzeczy zmiany i nie usuwa ich,

c) bez zgody finansującego oddał rzecz do używania osobie trzeciej.

Wygaśnięcie umowy

Umowa wygasa, z powodu :

a) utraty rzeczy – przedmiotu leasingu, wskutek okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności,

b) odstąpienia przez finansującego (na żądanie korzystającego) od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

Zobacz: Samochód w leasingu

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

INFOR
PODATKI 2021 KOMPLET338.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Wnuk

ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama