reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Definicja podmiotu publicznego

Przez podmiot publiczny należy rozumieć:

a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

b) inną, niż określona w lit. a, osobę prawną, utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty te oraz podmioty wymienione w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
i) finansują ją w ponad 50% lub
ii) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
iii) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
iv) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

c) związki podmiotów, o których mowa powyżej.

Partner prywatny

Przez partnera prywatnego należy rozumieć przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego.

Przedsięwzięcie

Pod pojęciem przedsięwzięcia należy rozumieć: a) budowę lub remont obiektu budowlanego, b) świadczenie usług, c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub d) inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Zobacz: Konsument w sądzie

Podstawa prawna:

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19.12.2008 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 ze zm.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama