REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obligacje zamienne

main image
Obligacje zamienne to rodzaj obligacji, które mogą być emitowane przez spółkę, o ile zostało to przewidziane statutem, uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje. Obligacje zamienne nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej i nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.

Zobacz też: Prawo dla firm

Uchwała o emisji obligacji – obowiązek zgłoszenia do KRS, elementy

Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wzmianka o uchwale wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego podlega wpisowi do rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data wpisu. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna określać w szczególności:

  1.  zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj akcji wydawanych w zamian za obligacje,
  2. sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym jednak, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji,
  3. maksymalną wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany obligacji na akcje.

Termin zamiany obligacji na akcje

Termin zamiany obligacji na akcje nie może być dłuższy niż termin wykupu obligacji. Uchwała o emisji obligacji może określić krótszy termin.

Obowiązki emitenta obligacji zamiennych

Emitent obligacji zamiennych obowiązany jest w warunkach emisji określić szczegółowo:

  1. termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna,
  2. sposób przeliczenia obligacji na akcje,
  3. sposób postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne,
  4. informację o obowiązku zgłoszenia przez obligatariuszy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiaru nabycia akcji w drodze zamiany obligacji na akcje oraz o skutkach jego niedopełnienia, wynikających z właściwych przepisów prawa.

Forma oświadczenia obligatariusza o zamianie obligacji na akcje

Oświadczenie obligatariusza o zamianie obligacji na akcje wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone spółce.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach.

Zobacz serwis: Spółki

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA