Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obligacje zamienne

Obligacje zamienne to rodzaj obligacji, które mogą być emitowane przez spółkę, o ile zostało to przewidziane statutem, uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje. Obligacje zamienne nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej i nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.

Zobacz też: Prawo dla firm

Uchwała o emisji obligacji – obowiązek zgłoszenia do KRS, elementy

Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wzmianka o uchwale wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego podlega wpisowi do rejestru. Data przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data wpisu. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna określać w szczególności:

  1.  zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj akcji wydawanych w zamian za obligacje,
  2. sposób przeliczenia obligacji na akcje, z tym jednak, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji,
  3. maksymalną wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany obligacji na akcje.

Termin zamiany obligacji na akcje

Termin zamiany obligacji na akcje nie może być dłuższy niż termin wykupu obligacji. Uchwała o emisji obligacji może określić krótszy termin.

Obowiązki emitenta obligacji zamiennych

Emitent obligacji zamiennych obowiązany jest w warunkach emisji określić szczegółowo:

  1. termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna,
  2. sposób przeliczenia obligacji na akcje,
  3. sposób postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne,
  4. informację o obowiązku zgłoszenia przez obligatariuszy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom zamiaru nabycia akcji w drodze zamiany obligacji na akcje oraz o skutkach jego niedopełnienia, wynikających z właściwych przepisów prawa.

Forma oświadczenia obligatariusza o zamianie obligacji na akcje

Oświadczenie obligatariusza o zamianie obligacji na akcje wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone spółce.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach.

Zobacz serwis: Spółki

Encyklopedia prawa

K
Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie