REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Timesharing

main image
Timesharing polega na nabyciu przez konsumenta prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego, w oznaczonym czasie (na okres co najmniej 3 lat), w każdym roku, oraz zobowiązaniu się do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowego wynagrodzenia.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Prospekt

Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć osobie zainteresowanej zawarciem umowy – pisemny prospekt, który powinien zawierać m.in.:

a) imię, nazwisko oraz adres przedsiębiorcy (w przypadku osoby prawnej – firmę, siedzibę i adres, formę prowadzonej działalności);

b) gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem budynku lub pomieszczenia mieszkalnego – imię, nazwisko i adres właściciela;

c) określenie treści i przesłanek wykonywania prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia;

d) informację o prawie nabywcy do odstąpienia od umowy. Prospekt stanowi część umowy.

Umowa

Umowa timesharingu powinna zawierać następujące dane:

a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy;

b) oznaczenie czasu w każdym roku, w którym nabywca może korzystać z budynku;

c) oznaczenie budynku lub pomieszczenia mieszkalnego, z którego nabywca może korzystać;

d) czas trwania umowy.

Forma umowy

Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że dla ustanowienia lub przeniesienia prawa zastrzeżona jest inna forma szczególna. Umowa powinna być sporządzona, zgodnie z wolą nabywcy, w języku urzędowym państwa, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania lub którego jest obywatelem.

Odstąpienie od umowy

Nabywca może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od doręczenia mu dokumentu umowy (składając pisemne oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy). Gdy umowa nie zawiera informacji (danych), które się powinny w niej (oraz w prospekcie) znaleźć powyższy termin ulega przedłużeniu o okres od doręczenia nabywcy dokumentu umowy do doręczenia nabywcy na piśmie uzupełnienia (a w razie jego niedoręczenia – ulega przedłużeniu o 3 miesiące). Poza tym, w sytuacji, gdy prospekt nie został doręczony nabywcy przed doręczeniem mu dokumentu umowy lub prospekt lub umowa nie zostały sporządzone we właściwym języku, nabywca a prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od doręczenia dokumentu umowy.

Zobacz: Najem i dzierżawa

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 13.7.2000 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 855 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA