REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o prace projektowe

main image
Na podstawie umowy o prace projektowe wykonawca zobowiązuje się do wykonania przewidzianych w umowie prac, a zamawiający (inwestor) zobowiązuje się do ich odebrania i zapłaty określonego wynagrodzenia.

Zobacz serwis: Umowy

Forma umowy

W praktyce umowa o projekt budowlany zawierana jest w formie pisemnej, chyba że jest zawierana na podstawie zamówienia publicznego – wtedy powinna dodatkowo spełniać wymagania określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien zawierać m.in.: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Podstawowe obowiązki projektanta

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

a) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

c) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

d) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej,

e) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu.

Obowiązki zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia. Powinien on także dostarczyć wykonawcy niezbędne dane do wykonywania prac projektowych.

Wynagrodzenie wykonawcy

Wynagrodzenie wykonawcy może mieć postać wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego na podstawie kalkulacji uzasadnionych kosztów.

Odpowiedzialność wykonawcy (rękojmia)

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, o ile zmniejszają jej wartość lub użyteczność. Zamawiający, w powyższej sytuacji, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w oznaczonym terminie, obniżenie wynagrodzenia i odstąpienia od umowy.

Zobacz: Umowy dot. pracy i usług

Podstawa prawna: Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA