| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Testamenty szczególne

Testamenty szczególne

Testamenty szczególne to formy testamentów, które mogą być sporządzone w okolicznościach przewidzianych w ustawie, uzasadniających odstąpienie od wykorzystania zwykłych form testamentu.

Zobacz serwis: Spadki

Rodzaje testamentów szczególnych

Testament ustny:

a) powstaje, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy;

b) aby był skuteczny, ostatnia wola spadkodawcy musi być oświadczona w obecności co najmniej 3 świadków;

c) oświadczenie spadkodawcy musi być spisane w ciągu roku, a pismo podpisane przez spadkodawcę i dwóch świadków albo przez wszystkich świadków;

d) gdy spisanie nie jest możliwe, w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy wola spadkobiercy będzie potwierdzona przed sądem przez trzech, względnie dwóch świadków.

Testament podróżny:

a) może być sporządzony podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym przed dowódcą statku lub jego zastępcą,

b) oświadczenie spadkodawcy musi zostać spisane przez dowódcę lub jego zastępcę w obecności dwóch świadków. Pismo podpisują świadkowie, dowódca lub jego zastępca oraz spadkodawca, jeśli jest to możliwe,

c) treść ustnego testamentu, gdy nie stwierdzono jej na piśmie, może być w ciągu sześciu miesięcy odtworzona przed sądem na podstawie zeznań świadków.

Testament wojskowy:

a) forma testamentu przeznaczona dla żołnierzy oraz osób powiązanych z Siłami Zbrojnymi,

b) sporządzanie testamentu w tej formie reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30.01.1965 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Wyłączenia dotyczące świadków

Świadkiem nie może być:

a) osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) niewidomy, głuchy lub niemy;

c) osoba, która nie może czytać i pisać;

d) osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;

e) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być także:
1) osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść,
2) małżonek wyżej wymienionej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Nieważność testamentu

W przypadku gdy świadkiem była jedna z osób wymienionych powyżej, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

Zobacz: Testament

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »