REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie za przestój

main image
Wynagrodzenie za przestój (wynagrodzenie postojowe, wynagrodzenie przestojowe) – wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas przestoju, to jest za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Wynagrodzenia postojowego nie należy mylić ze świadczeniem postojowym dla przedsiębiorców na podstawie przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarcz antykryzysowych).

Komu przysługuje wynagrodzenie za przestój?

Wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikowi, to jest osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług) wynagrodzenie postojowe nie przysługuje.

Kiedy przysługuje wynagrodzenie za przestój?

Kodeks pracy przewiduje dwa warunki, od spełnienia których uzależnione jest powstanie po stronie pracownika uprawnienia do wynagrodzenia za czas przestoju:

  • w czasie przestoju pracownik musi być gotów do wykonywania pracy, to znaczy być gotowy do niezwłocznego podjęcia pracy w razie zakończenia przestoju,
  • powodem przestoju muszą być przyczyny dotyczące pracodawcy.

Przyczynami przestoju dotyczącymi pracodawcy mogą być zarówno przyczyny od pracodawcy niezależne (np. awarie, warunki atmosferyczne, zakłócenia organizacyjne, nieszczęśliwe wypadki), jak i przyczyny leżące po stronie pracodawcy (np. wynikające z decyzji podjętych przez pracodawcę).

Kiedy wynagrodzenie za przestój nie przysługuje?

Wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikowi wyłącznie za czas przestoju, który nie został zawiniony przez pracownika. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie postojowe nie przysługuje.

Wynagrodzenie za przestój w jakiej wysokości?

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe w wysokości wynikającej z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Jeżeli jednak przy określaniu warunków wynagrodzenia pracownika nie wyodrębniono stawki godzinowej ani miesięcznej, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie postojowe w wysokości 60 proc. wynagrodzenia. Rozwiązanie to stosuje się do pracowników świadczących pracę np. na akord lub prowizję.

W każdym przypadku wynagrodzenie postojowe nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co jeśli pracodawca powierzy pracownikowi inną pracę?

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, które nie może być jednak niższe od wynagrodzenia postojowego, które należałoby się za czas przestoju.

Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, którą pracodawca powierzył pracownikowi na czas przestoju.

Czy należy się wynagrodzenie za przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi?

Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią.

W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad, zgodnie z którymi wynagrodzenie za powierzoną pracownikowi inną pracę nie może być niższe od wynagrodzenia postojowego, które należałoby się za czas przestoju.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA