Kategorie

Osoba prawna

Osoby prawne to jednostki organizacyjne, które na równi z osobami fizycznymi są podmiotami stosunków cywilnoprawnych. Osobą prawną jest również Skarb Państwa.

Zobacz serwis: Konsument i umowy

Istotą osoby prawnej jest to, iż jako jednostka organizacyjna (spółka, partia polityczna, fundacja itd.) jest wyposażona przez przepisy prawa w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej. Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Jednostki organizacyjne

To, które jednostki organizacyjne należy uznać za osoby prawne, wynika z przepisów szczególnych. Osobami prawnym są spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Oprócz tego osobami prawnymi są również m.in. stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, kościoły, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, spółdzielnie, czy partie polityczne

Skarb Państwa

Oprócz tego osobą prawną jest również Skarb Państwa, którego osobowość stanowi bezpośrednio art. 33 Kodeksu cywilnego. W odróżnieniu od pozostałych osób prawnych nie uznaje się go za jednostkę organizacyjną.

Zdolność prawna

Osoby prawne posiadają, tak jak osoby fizyczne, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W odróżnieniu od osób fizycznych są one nabywane jednocześnie.

Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego. Zdolność do czynności prawnej to możność nabywania praw i obowiązków, wynikających z prawa cywilnego, własnym działaniem.

Zobacz: Konsument w sieci

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie