REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółka komandytowo-akcyjna

main image
Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zobacz serwis: Firma

Firma

Firma powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna". W obrocie dopuszcza się skrót "S.K.A.".

Moment powstania

Spółka powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Forma umowy

Spółka działa na podstawie statutu. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, i zawierać: firmę, siedzibę spółki, przedmiot działalności, czas trwania spółki (jeżeli jest on oznaczony), oznaczenia wkładów i wartość wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza, wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji, ich liczbę ze wskazaniem czy są akcjami imiennymi, czy na okaziciela, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnego rodzaju liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nim uprawnienia, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy wraz z siedzibami, adresami lub adresami do doręczeń. Gdy ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia, statut powinien określać również sposób ich organizacji.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50 000 zł.

Reprezentacja

Spółkę reprezentują komplementariusze. Na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądowego mogą oni zostać pozbawieni tego prawa. Późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentacji będzie wymagało zmiany statutu i zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Akcjonariusz reprezentuje spółkę jako pełnomocnik. Gdy dokona on w imieniu spółki czynności prawnej, a nie ujawni swego pełnomocnictwa, przekroczy jego zakres lub będzie działał bez pełnomocnictwa, to za skutki takiej czynności wobec osób trzecich poniesie pełną odpowiedzialność. Akcjonariusz ponosi także pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za zobowiązania spółki, gdy jego nazwisko lub firma zostanie umieszczone w firmie spółki.

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie obejmuje akcjonariuszy i komplementariuszy. Komplementariusze mają prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Jeżeli posiadają akcje (czyli są zarówno komplementariuszami jak i akcjonariuszami) to mają także prawo głosu.

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki powodują: a) przyczyny przewidziane w statucie, b) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki, c) ogłoszenie upadłości spółki, d) śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej, e) inne przyczyny przewidziane prawem.

Zobacz: Konsument - usługi

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA