REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

main image
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zobacz serwis: Firma

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 zł; wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Firma

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". W obrocie dopuszcza się użycie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o."

Wkład

Wkład na pokrycie kapitału zakładowego może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny (aport).

Forma umowy

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Osobowość prawna

Spółka posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu do rejestru.

Organy spółki

Zgromadzenie wspólników to najwyższa władza spółki, podejmuje uchwały większością zwykłą bądź w ważnych dla spółki sprawach – kwalifikowaną, w głosowaniu jawnym. W sprawach dotyczących wyborów lub gdy zażąda tego przynajmniej jeden wspólnik podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. Zarząd jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników lub przez Radę Nadzorczą, jeżeli została ustanowiona, minimalny skład to 1 osoba (umowa spółki może zawierać odmienne uregulowania dotyczące sposobu powoływania członków zarządu). Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Rada Nadzorcza bądź Komisja Rewizyjna to organy nieobowiązkowe. Ustanowienie Rady Nadzorczej jest obligatoryjne w przypadku, gdy:

a) kapitał zakładowy osiągnął 500 000 zł,

b) liczba wspólników wynosi 25 (chyba że istnieje już Komisja Rewizyjna), oraz

c) zawsze wtedy, gdy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa. Organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki mogą odpowiadać solidarnie członkowie Zarządu – gdy egzekucja przeciwko sp. z o.o. okaże się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna). Członek Zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczął postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, lub pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel sp. z o.o. nie poniósł szkody.

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Zobacz: Konsument w sądzie

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA