REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

main image
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające) – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy skierowane do pracownika mające na celu dokonanie zmiany wynikających z umowy o pracę warunków pracy lub płacy. Wypowiedzenie takie uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki pracy lub płacy.

Do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Kto może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy?

Oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy może złożyć wyłącznie pracodawca.

Kiedy zmienione warunki pracy lub płacy wchodzą w życie?

Jeżeli pracownik nie odmówił przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, zmiana warunków pracy lub płacy wchodzi w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia warunków pracy lub płacy jest taki sam, jak w przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Jakie są skutki odmowy przyjęcia proponowanych warunków pracy lub płacy?

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Kiedy pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy?

Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Kiedy wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie jest konieczne?

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy lub płacy?

Pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy lub płacy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, chyba że pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy takiemu pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
  • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy lub płacy również w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jednak w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy może on wypowiedzieć warunki pracy lub płacy, zarówno pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a także w czasie urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Czy wypowiedzenie zmieniające wymaga konsultacji z organizacją związkową?

Wobec tego, że do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wymaga przeprowadzenia konsultacji z organizacją związkową reprezentującą pracownika. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy procedury konsultacji z organizacją związkową nie stosuje się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA