REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Służba Ochrony Państwa

main image

Służba Ochrony Państwa – jednolita, umundurowana, uzbrojona formacja wykonująca zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom. 

Służba Ochrony Państwa zastąpiła istniejące od 1956 r. Biuro Ochrony Rządu. 1 lutego 2018 r., wraz z wejściem w życie ustawy o Służbie Ochrony Państwa funkcjonariusze pełniący służbę w BOR oraz pracownicy BOR stali się, odpowiednio, funkcjonariuszami i pracownikami SOP z utrzymaniem dotychczasowych warunków służby lub pracy, zachowując ciągłość służby lub pracy. Święto SOP przypada 12 czerwca.

Jakie są zadania Służby Ochrony Państwa

Głównym zadaniem SOP jest ochrona: 

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych, 
 • byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • innych osób ze względu na dobro państwa, 
 • obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wskazanych w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych innych obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, 
 • placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych w decyzji Prezesa Rady Ministrów.

Ochronę Prezydenta oraz obiektów jemu służących realizuje wyodrębniona w tym celu komórka organizacyjna SOP.

Zadaniem SOP jest również rozpoznawanie i zapobieganie: 

 • przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • przestępstwom przeciwko życiu lub zdrowiu, 
 • przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 
 • przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
 • przestępstwom przeciwko wolności, 
 • przestępstwom przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 
 • przestępstwom przeciwko porządkowi publicznemu, 
 • zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko osobom objętym ochroną SOP, oraz przeciwko bezpieczeństwu obiektów chronionych przez SOP, z wyłączeniem dotyczących tych obiektów przestępstw przeciwko ochronie informacji.

Do zadań SOP należy ponadto rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP i pracowników SOP niektórych przestępstw, takich jak przestępstwa korupcyjne, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także, w zakresie przepisów ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, funkcjonariuszy i pracowników SOP, Policji i Straży Granicznej lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. 

Kto decyduje o objęciu ochroną SOP

Minister właściwy do spraw wewnętrznych (tj. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), podejmuje decyzję o objęciu ochroną osób ze względu na dobro państwa.

Osoby objęte ochroną SOP, mogą, informując o tym SOP, czasowo zrezygnować z ochrony, z wyłączeniem działań mających na celu pozyskanie informacji dotyczących bezpośrednich zagrożeń względem osób objętych ochroną.

Prezydent, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister spraw zagranicznych nie mogą czasowo zrezygnować z ochrony podczas pobytu:

 • na obszarze lub w obiekcie, w stosunku do których wprowadzono trzeci (CHARLIE) lub czwarty (DELTA) stopień alarmowy  przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia lub
 • na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy.

Kiedy Służba Ochrony Państwa działa zagranicą 

Prezes Rady Ministrów w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, może podjąć decyzję o objęciu ochroną placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zapewnienie ochrony placówek zagranicznych w inny sposób okaże się lub może okazać się niewystarczające. Decyzja jest podejmowana na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z uwzględnieniem sił i środków pozostających w dyspozycji SOP, oceny zagrożenia tych obiektów oraz możliwego zakresu i sposobu zapewnienia ochrony.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA