| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Majątek

Majątek

Na majątek, którego potoczne znaczenie jest wiązane wyłącznie z aktywami, w rzeczywistości mogą składać się także długi.

Zobacz serwis: Inwestycje

Majątek to zarówno aktywa jak i pasywa majątkowe. To oznacza, że w skład majątku obok aktywów, mogą wchodzić np. długi, jako pasywa. Każdy składnik aktywów ma swoje źródło pochodzenia, stąd ogólna suma aktywów równa się ogólnej sumie pasywów.

Aktywa i pasywa majątku

Aktywa majątku to ogół składników majątku (środków gospodarczych) kontrolowanych przez określony podmiot w danym momencie. Zasadniczymi elementami aktywów jest majątek trwały i majątek obrotowy.

Pasywa jest to kapitał stanowiący źródło finansowania aktywów. Źródło finansowania może mieć charakter własny lub obcy. Pasywami własnymi są np. fundusze specjalne lub wynik finansowy, a pasywa obce to m.in. zobowiązania, kredyty i pożyczki. Fundusze obce podlegają spłacie, natomiast własne nie.

Majątek trwały

Na majątek trwały składają się rzeczowe składniki majątku trwałego (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu itd.), wartości niematerialne i prawne (koncesje, patenty, znaki towarowe) oraz finansowe składniki majątku (udziały w innych jednostkach gospodarczych, długoterminowe papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe).

Majątek obrotowy

Majątek obrotowy to zapasy (materiałów, produktów gotowych, towarów), należności i roszczenia oraz inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych) oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.

Majątek w stosunkach prawnych

Pojęcie majątku jest istotne w przypadku takich instytucji prawnych jak np. sukcesja (co się dzieje z majątkiem np. w razie śmierci osoby lub likwidacji osoby prawnej) czy zarząd (np. zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez jego rodziców).

Zobacz serwis: Ubezpieczenia majątkowe

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »