REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
main image
Na majątek, którego potoczne znaczenie jest wiązane wyłącznie z aktywami, w rzeczywistości mogą składać się także długi.

Zobacz serwis: Inwestycje

Majątek to zarówno aktywa jak i pasywa majątkowe. To oznacza, że w skład majątku obok aktywów, mogą wchodzić np. długi, jako pasywa. Każdy składnik aktywów ma swoje źródło pochodzenia, stąd ogólna suma aktywów równa się ogólnej sumie pasywów.

Aktywa i pasywa majątku

Aktywa majątku to ogół składników majątku (środków gospodarczych) kontrolowanych przez określony podmiot w danym momencie. Zasadniczymi elementami aktywów jest majątek trwały i majątek obrotowy.

Pasywa jest to kapitał stanowiący źródło finansowania aktywów. Źródło finansowania może mieć charakter własny lub obcy. Pasywami własnymi są np. fundusze specjalne lub wynik finansowy, a pasywa obce to m.in. zobowiązania, kredyty i pożyczki. Fundusze obce podlegają spłacie, natomiast własne nie.

Majątek trwały

Na majątek trwały składają się rzeczowe składniki majątku trwałego (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu itd.), wartości niematerialne i prawne (koncesje, patenty, znaki towarowe) oraz finansowe składniki majątku (udziały w innych jednostkach gospodarczych, długoterminowe papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe).

Majątek obrotowy

Majątek obrotowy to zapasy (materiałów, produktów gotowych, towarów), należności i roszczenia oraz inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych) oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.

Majątek w stosunkach prawnych

Pojęcie majątku jest istotne w przypadku takich instytucji prawnych jak np. sukcesja (co się dzieje z majątkiem np. w razie śmierci osoby lub likwidacji osoby prawnej) czy zarząd (np. zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez jego rodziców).

Zobacz serwis: Ubezpieczenia majątkowe

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA