REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa agencyjna

main image
Na podstawie umowy agencyjnej, przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy) albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia (prowizji). Agent zobowiązany jest działać w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Zobacz serwis: Umowy

Strony umowy

Stronami umowy mogą być wyłącznie profesjonaliści. Zleceniodawca musi być przedsiębiorcą, natomiast agent musi działać w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa.

Forma umowy

Umowa agencyjna nie musi być zawarta w formie szczególnej, może być zawarta ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. Jednakże, każda ze stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających lub uzupełniających.

Wynagrodzenie

Jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja, czyli wynagrodzenie zależne od liczby bądź wartości zawartych umów. Prowizja, która nie została określona w umowie, należy się w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju w miejscu działalności agenta. W przypadku, gdy ustalenie jej wysokości w powyższy sposób nie jest możliwe, prowizja należy się w odpowiedniej wysokości z uwzględnieniem wszystkich okoliczności bezpośrednio związanych z wykonaniem zleconych czynności.

Prowizja del credere

W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej można wprowadzić zastrzeżenie, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), w uzgodnionym zakresie, odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta. O ile umowa nie stanowi inaczej, agent odpowiada za to, że klient spełni świadczenie. Jeżeli nie zachowano formy pisemnej, poczytuje się umowę agencyjną za zawartą bez tego zastrzeżenia.

Obowiązki agenta

Do obowiązków agenta należy: stałe pośredniczenie przy zawieraniu z klientami umów na rzecz zleceniodawcy lub zawieranie ich w jego imieniu, przekazywanie zleceniodawcy wszelkich informacji mających znaczenie dla zleceniodawcy, podejmowanie czynności niezbędnych do ochrony praw zleceniodawcy.

Obowiązki zleceniodawcy

Do obowiązków zleceniodawcy należy: uiszczenie wynagrodzenia należnego agentowi, przekazywanie agentowi wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy, zawiadomienie agenta (w rozsądnym czasie) o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz niewykonaniu umowy, przy której zawarciu agent pośredniczył lub działał w imieniu zleceniodawcy, zawiadomienie agenta (w rozsądnym czasie), że liczba umów, których zawarcia spodziewa się agent, będzie niższa.

Wypowiedzenie

Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Umowa agencyjna może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części oraz w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Zobacz: Opłacalne zawody

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA