REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

main image

Służba Kontrwywiadu Wojskowego – służba specjalna, właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego rozpoczęła działalność 1 października 2006 r. przejmując część funkcji rozwiązanych dnia poprzedniego Wojskowych Służb Informacyjnych. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy SKW, będącej urzędem administracji rządowej. Szef SKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem określonych uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania. Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

Co jest zadaniem SKW

Do zadań Służby Kontrwywiadu Wojskowego należy rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie, popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz pracowników Sił Zbrojnych RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw: 

 • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI Kodeksu karnego, a także innych ustawach i umowach międzynarodowych, 
 • przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII Kodeksu karnego oraz takich czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność, 
 • przeprowadzenia gwałtownego zamachu na jednostkę SZ RP w celu osłabienia mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, niszczenia lub uszkadzania obiektu albo urządzenia o znaczeniu obronnym, 
 • przyjmowania korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, udzielania lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, 
 • przeciwko ochronie informacji określonych w rozdziale XXXIII Kodeksu karnego, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także takich czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność, 
 • dotyczących obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 
 • innych niż określone powyżej, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność, 
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości określonych przepisami Kodeksu karnego, jeżeli dotyczą przestępstw, o których mowa powyżej,  jak również ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z tymi przestępstwami,

oraz współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania tych przestępstw.

Zadaniem SKW jest również rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie zdarzeń oraz przestępstw – niezależnie od tego, kto je popełnił – o charakterze terrorystycznym godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON. 

Do zadań SKW należy ponadto:

 • realizowanie zadań określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych; 
 • uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, oraz podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych zagrożeń; 
 • prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy; 
 • uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia; 
 • ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa; 
 • ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON,; 
 • podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. 

Działalność SKW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych powyżej.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA