| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Spółka akcyjna

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna o spółka kapitałowa. Może ją zawiązać jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zobacz serwis: Umowy

Forma umowy

Spółka działa na podstawie statutu. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Firma

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna". W obrocie dopuszczalne jest użycie skrótu "S.A.".

Akcje

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 zł. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Osobowość prawna

Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru spółka nabywa osobowość prawną.

Akcjonariusze

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (np. w postaci dywidendy).

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd. Powoływany jest maksymalnie na 5 lat. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy. Walne zgro-madzenie podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w kodeksie spółek handlowych.

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie,

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Zobacz: Wzory umów

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »