REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółka akcyjna

main image
Spółka akcyjna o spółka kapitałowa. Może ją zawiązać jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zobacz serwis: Umowy

Forma umowy

Spółka działa na podstawie statutu. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Firma

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna". W obrocie dopuszczalne jest użycie skrótu "S.A.".

Akcje

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 zł. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Osobowość prawna

Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru spółka nabywa osobowość prawną.

Akcjonariusze

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (np. w postaci dywidendy).

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd. Powoływany jest maksymalnie na 5 lat. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy. Walne zgro-madzenie podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w kodeksie spółek handlowych.

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki akcyjnej odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie,

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Zobacz: Wzory umów

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA