REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

main image

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – rodzaj urlopu, jaki przysługuje pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza lub w celu adopcji dziecka.

rozwiń >

Komu przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi który:

 • przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, lub
 • przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Komu nie przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie przysługuje osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza zawodowa.

Jaki jest wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie i wynosi:

 • 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 
 • 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 
 • 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 
 • 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 
 • 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

Kiedy można wykorzystać urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie może trwać dłużej niż:

 • do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – jeżeli z urlopu korzysta pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, lub
 • do ukończenia przez dziecko 14. roku życia – jeżeli z urlopu korzysta pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Jaki jest minimalny wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ma:

 • pracownik, który przyjął na wychowanie jako rodzina zastępcza dziecko w wieku do 7. wieku życia (do 10. roku życia w przypadku odroczonego obowiązku szkolnego)
 • pracownik, który przyjął na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka w wieku do 14. roku życia.

Ochrona stosunku pracy jak na urlopie macierzyńskim

Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopu macierzyńskiego. W szczególności w okresie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe w wyjątkowych przypadkach określonych w przepisach prawa pracy (np. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy).

Jakie świadczenia za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku

W przypadku gdy pracownik, któremu przysługuje urlop na warunkach urlopu rodzicielskiego złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 z późn. zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA