| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Umowa spedycji

Umowa spedycji

Na podstawie umowy spedycji spedytor (może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Zobacz serwis: Umowy

Wynagrodzenie spedytora

Wynagrodzenie określa obowiązująca taryfa (przy jej braku – umowa spedycji). Gdy strony nie ustaliły wynagrodzenia, to należy się ono w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy. Należy się ono dopiero po wykonaniu zlecenia (o ile z umowy lub przepisów szczególnych nie wynika coś innego. Poza wynagrodzeniem, spedytorowi należy się zwrot wydatków.

Obowiązki spedytora

Spedytor ma obowiązek:

a) wykonania usługi zgodnie z umową,

b) podjęcia czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy (bez dodatkowych poleceń kontrahenta),

c) podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie praw kontrahenta względem przewoźnika lub innego spedytora.

Obowiązki kontrahenta

Kontrahent a obowiązek:

a) zapłaty wynagrodzenia,

b) dokonania czynności niezbędnych do wykonania usługi.

Prawo zastawu

Spedytorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na przesyłce dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i innych należności.

Odpowiedzialność spedytora

jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie w sytuacji, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.

Wypowiedzenie umowy

Umowę może wypowiedzieć każda ze stron w każdym czasie.

Wygaśnięcie umowy

Umowa wygasa wskutek śmierci spedytora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, o ile strony nie postanowiły inaczej.

Zobacz: Umowy w transporcie

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »