REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

main image
Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Jest to jedna z form prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, osobowość prawna

Towarzystwo podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut towarzystwa

Statut towarzystwa jest sporządzany w formie aktu notarialnego. Statut towarzystwa wymaga przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru. Określa on w szczególności:

1) nazwę i siedzibę towarzystwa;

2) terytorialny zasięg działalności;

3) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej;

4) zakres rzeczowy działalności z określeniem działu, grup i rodzajów ubezpieczeń oraz zakres działalności reasekuracyjnej;

5) wysokość kapitału zakładowego;

6) zasady wykorzystania nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat;

7) zasady umarzania udziałów;

8) zasady uzyskania i utraty członkostwa oraz rodzaje członkostwa;

9) sposób rozwiązania towarzystwa;

10) zasady dokonywania ogłoszeń towarzystwa, w tym oznaczenie pisma do ogłoszeń;

11) organ uprawniony do zatwierdzania ogólnych warunków ubezpieczenia.

Do statutu towarzystwa mogą być włączone ogólne warunki ubezpieczenia.

Uzyskanie, utrata członkostwa

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uzyskanie członkostwa musi być związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata – z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia. Statut towarzystwa może przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Osoby te nie mogą być zobowiązane do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składki od osób, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić więcej niż 10% składki przypisanej brutto towarzystwa.

Organy towarzystwa

Organami towarzystwa są:
1) zarząd towarzystwa,

2) rada nadzorcza towarzystwa,

3) walne zgromadzenie członków towarzystwa.

Zobacz: Ubezpieczenia komunikacyjne

Podstawa prawna: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22.05.2003 r. (tekst jedn. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA