Kategorie

Potrącenie

Potrącenie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym. Potrącenie to umorzenie wierzytelności, które są wobec siebie przeciwstawne.

Zobacz serwis: Finanse

Istota

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Warto zauważyć, że w przypadku potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Aby dokonać potrącenia należy złożyć oświadczenie drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

Czego nie można potrącić?

%%advert-placeholder-1%%

Nie ma możliwości potrącenia takich wierzytelności jak wierzytelności nie ulegające zajęciu, wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania, wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych, wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Kompensata – inna nazwa potrącenia -  zwalnia z konieczności realnego wykonania świadczeń przez obie strony. Zaspokojenie wierzyciela przedstawia się w tym, iż nie musi on wykonywać przeciwstawnego zobowiązania.

Zobacz serwis: Kredyty gotówkowe i konsumpcyjne

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie